Skip to main content

Duurzaam

 

 

DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA PLEINVREES
Wij voorzien festivals en evenementen van duurzame en circulaire systemen. We werken nauw samen met evenementen, bedrijven en overheden om circulaire blauwdrukken te ontwerpen en te implementeren. Hiermee versnellen we de transitie richting een duurzamere maatschappij.

Met onze projecten brengen we een radicale verandering teweeg in het gedrag van festivalgangers, partners, bedrijven en overheden over de hele wereld. Onze projecten laten zien dat het mogelijk is om over te stappen op circulaire systemen zonder daarbij in te hoeven leveren op kwaliteit of ervaring. Wij geloven dat dit de beste manier is om de wereld kennis te laten maken met een nieuw economisch paradigma, waarin we afstand nemen van het ‘lineaire’ (take- make-waste-afval) tijdperk.

DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA
Het bovenstaande resulteert in een duurzaamheidsprogramma waarin we werken binnen vijf verschillende thema’s: Resources, Mobility, Food, Energy en Water & Sanitation. Dit betekent dat we bewust omgaan met de verschillende thema’s die relevant zijn voor onze evenementen en dat we zoveel mogelijk hergebruiken, recyclen en gebruik maken van hernieuwbare bronnen als de zon, de wind en regen. Hieronder volgen de verschillende projecten die onderdeel zijn van het duurzaamheidsplan.

HARDCUPS
Een van de meest zichtbare onderdelen van het duurzaamheidsplan is de introductie van het hardcup-systeem. Bezoekers krijgen hun drankjes niet meer geserveerd in traditionele wegwerpbare softcups, maar in een herbruikbare hardcup. Dit bespaart niet alleen een enorme hoeveelheid plastic afval, maar zorgt er ook voor dat bezoekers nadenken over hun huidige “lineaire” gedrag (take-make-waste) en het biedt een nieuw perspectief op het hergebruik van kostbare grondstoffen.

GRONDSTOFFENPLAN
We gaan van “afval als een probleem” naar “grondstof als een oplossing”. We beschouwen afval niet langer als materiaal dat moet worden verbrand of gestort, maar als een verzameling aan waardevolle grondstoffen. Het festival biedt centrale ‘Resource Collection Points’ voor bezoekers, om een hoge mate van recycling van grondstoffen te garanderen. Alle grondstoffen worden daar verzameld. We sorteren en verwerken alle stromen in de “Recycle Hub”. Verder gebeurt backstage en achter de barren ook wat er frontstage gebeurt; het gehele festival wordt ingericht voor een zo hoog mogelijk scheidings- en inzamelingspercentage van grondstoffen.

100% GROENE STROOM
Ons efficiënte stroomplan zorgt ervoor dat we de stroomopwekking afstemmen op de stroombehoefte. We kiezen ervoor om het verbruik van energie uit schone en hernieuwbare bronnen te maximaliseren. We stappen af van dieselgeneratoren en stappen over naar batterijen, zonne-energie, windenergie en andere soorten hernieuwbare energiebronnen, die zorgen voor een forse vermindering van onze CO2-uitstoot.

PLANT-BASED CIRCULAR FOODCOURT
Jaarlijks gaat 1,3 miljard ton voedsel verloren, wat neerkomt op ongeveer 1/3 van al het voedsel dat voor menselijke consumptie wordt geproduceerd. Dit is een groot en urgent probleem, dat het milieu enorm beïnvloedt. Naast het feit dat we onze voedselresten, bordjes en bestek omzetten in compost, nemen we in dit foodcourt ook de voorkant mee door onverkochte en verspilde producten te gebruiken om maaltijden mee te koken. Met dit foodcourt koken we met een zo hoog mogelijk percentage aan verspild voedsel; we maken gebruik van de reststromen van lokale voedselketens. Verder zijn de aangesloten chefs pioniers op het gebied van circulair koken en het hergebruiken van hun eigen reststromen.

MOBILITEIT
Een belangrijk speerpunt is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van mobiliteitsbewegingen. Bezoekers, artiesten en crew reizen allemaal naar de locatie, net als het vervoer van hardware en materialen die bij de evenementen worden gebruikt. Voor het terugdringen van de uitstoot van de vervoersbewegingen reduceren we het totaal transporten, zorgen we voor minder kilometers en stappen we over op emissiearme (HVO) of zero-emissie voertuigen (elektrisch). Voor de gebruikte machinerie tijdens de op- en afbouw van het evenement, stappen we dit jaar volledig over op biodiesel. Hiermee verlagen we de uitstoot van CO2 op dat gebied met 89 procent. Tot slot richten we ons op het aantrekkelijk maken van het reizen per trein en faciliteren we een festivalpont vanaf Centraal Station naar de NDSM-Werf.

CASHLESS
We maken de transitie naar cashless betalen. Dat betekent dat er direct aan de bar gepind kan worden met je pinpas of creditcard en zijn er geen plastic munten meer nodig.

VOLUNTEERS
We realiseren de duurzaamheidsprojecten door middel van ons vrijwilligersprogramma.De Revolution Foundation biedt vrijwilligers de kans om praktische ervaring op te doen tijdens evenementen, terwijl ze ook leren over de circulaire economie. Vrijwilligers spelen niet alleen een sleutelrol bij het communiceren over onze duurzame inspanningen richting de bezoekers, maar bieden hen ook een kans om hun managementvaardigheden te verbeteren en hun professionele netwerk uit te breiden.

THE GREENER FESTIVAL AWARD
Dit jaar doen we mee met ‘A Greener Festival Awards’. A Greener Festival heeft al meer dan 400 assessments afgenomen op festivals over 5 continenten. Dit jaar laten wij ons graag uitdagen op alle fronten van het festival om een zo duurzaam mogelijk evenement neer te zetten en daarop beoordeeld te worden. We werken eraan om de hoogst haalbare score te behalen en een ‘Outstanding’ award binnen te slepen.